Detail

Avatar
Martin Večeřa

Pohled Detail zobrazuje jednotlivé položky formou kartotéky. U každé položky vidíte veškeré atributy a jejich hodnoty. Je možné upravovat typy atributů a funkce.

Mezi položkami lze rychle přepínat pomocí výběru v náhledové tabulce. U vybrané položky pak lze upravit kteroukoliv hodnotu.

Je možné také pracovat s připojenými záznamy. Připojit nebo odpojit záznam z jiné tabulky. Je možné se také přepnout na připojený záznam a takto procházet celou hierarchii propojení.

Tento typ pohledu se výborně hodí k hromadným úpravám.