Dajte význam vašim dátam s typmi atribútov

Avatar
Alica Kačengová

Keď premýšľame a spracovávame dáta z vonkajšieho sveta v našich mozgoch, automaticky si na to vyberáme ten správny proces podľa toho, čo dané dáta reprezentujú.

Skúste sa zamyslieť nad nasledujúcimi príkladmi:

  • Keď vidíte “spracovanie + dát”, spojíte tieto dve slová do frázy “spracovanie dát”. Keď ale vidíte “2 + 3”, spočítate súčet a výsledok bude “5” a nie “23”, však?
  • Keď sa vás niekto opýta, aká je vaša obľúbená farba, poviete “modrá” alebo “červená” alebo iný názov farby, ale nie “tabuľka”, však?
  • Ak vám splnenie prvej úlohy trvalo 1 hodinu a 30 minút a splnenie druhej 1 hodinu a 40 minút, tak poviete, že vám to dokopy trvalo 3 hodiny a 10 minút a nie 2 hodiny a 70 minút, však? 

Tieto odpovede vyzerajú samozrejme a logicky a určite by vám nenapadlo povedať, že vaša obľúbená farba je tabuľka alebo že niečo trvalo 2 hodiny a 70 minút. Ale počítače (a tým pádom ani softvérové nástroje) nevedia premýšľať takýmto spôsobom. Vyskúšajte si v exceli spočítať sumu “1h30m” a “1h40m” a nedostanete ani len “2h70m”, ale nulu:

Excel netuší, čo tento reťazec číslic a písmen znamená. Preto je veľmi ťažké, ba až nemožné, zachytiť všetky procesy vo vašej firme vo väčšine dostupných softvérových nástrojov (vrátane tak často používaného excelu).

Aby ste mohli s dátami pracovať efektívne a automatizovať vaše procesy, Lumeer vám umožní vložiť akúkoľvek hodnotu a potom mu povedať, čo táto hodnota reprezentuje. Niekedy na to dokonca príde sám a navrhne vám úpravu.

Len čo Lumeer vie, čo sa vo vašich tabuľkách nachádza, umožní vám pracovať s dátami najlepším možným spôsobom.

Ako teda Lumeerovi povedať, čo vaše dáta znamenajú? Na to sme vytvorili typy atribútov. To znamená, že môžete nastaviť typ nielen pre jednu hodnotu, ale pre celý atribút (stĺpec) naraz!

Naša báza znalostí obsahuje zoznam podporovaných typov, návod, ako nastaviť typ a ďalšie možnosti každého typu. V našom blogu sa zameriame na to, ako sa vám jednotlivé typy atribútov budú hodiť v rôznych perspektívach.

Seriál obsahuje nasledujúce články: