Sledování cílů s OKR

Avatar
Martin Večeřa

Určete si cíle. Měřte postup. Dosáhnětě výsledků.

Studie ukazují, že zapsání si vytyčeného cíle významě zvyšuje pravděpodobnost jeho dosažení. Nastavit si měřitelný cíl je ještě lepší. Cíle a klíčové výsledky (angl. Objectives and key results) je nástroj, který vám s tím pomůže. Tato šablona sledování cílů s OKR povede vaše kroky.

Ako sledovať OKR – 3 kroky na dosiahnutie vašich cieľov

Každá organizácia, veľká či malá, sa potrebuje uistiť, že všetci jej členovia sú na rovnakej ceste k dosiahnutiu jej cieľov. Vízia […] Čtěte dál

Tato šablona kombinuje sledování klíčových výsledků a cílů, mapování na iniciativy a organizační diagram zaměstnanců.

Definujte své cíle s OKR

Vytvořte si seznam cílů (objectives). Pro každý cíl přidejte klíčové výsledky (key results), které přispívají k dosažení daných cílů. Klíčové výsledky musí být měřitelné. Vše přehledně zaevidujete v propojených tabulkách.

cíle s okr v propojených tabulkách

Vytvořte iniciativy

Pracujte na jednotlivých úkolech (iniciativách), které mají za cíl ovlivnit měřitelné klíčové výsledky.

mapování klíčových výsledků na iniciativy

Vyhodnocujte iniciativy

Vytvořte si plán práce na jednotlivých iniciativách pomocí časové osy (Gantt diagramu).

cíle s okr na časové ose

Detailní popis

Cíle s OKR je jeden z nejlepších nástrojů, který pomáhá organizacím dosahovat výsledků. Název OKR znamená Cíle a klíčové výsledky (angl. Objectives and key results). Tento pojem byl popularizován použítím této metodiky v Googlu a od té doby tento vzor následovalo plno firem.

Ještě neznáte OKR? Je to jednoduché:

 1. Napište si svůj cíl.
  Cíl je jasný směr a má inspirovat. Cíl NEOBSAHUJE čísla.
  Příklad: Přeměnit webové stránky na stroj na zákazníky.
 2. Na pevně dané období (30-90 dní) si nastavte klíčové výsledky, neboli měřitelné výsledky, které můžete sledovat.
  Cíle s OKR používají klíčové výsledky jako ukazatele, které měří úspěch cílů. Těmi jsou např. počet uzavřených obchodů nebo návštěvnost webu. Jsou něčím, co můžete ovlivnit. Klíčové výsledky NEJSOU věci, které děláte – jako dokončené projekty nebo vydané produkty.
  Příklad: Získejte 400 zákazníků z webových stránek za měsíc.
 3. Pracujte na úkolech (iniciativách).
  Iniciativy jsou projekty nebo aktivity, kterými můžete ovlivnit měřitelné výsledky. Iniciativy nejsou indikátory úspěchu. Úspěch je závislý na průběhu klíčových výsledků.
  Příklad: Vytvořit 8 nových webových stránek.

Studie ukazují, že závazek k cíli učiněný předem, může přímo ovlivnit výkon zaměstnance. Vytvořením prostoru, kde celý tým může navzájem sdílet své cíle tak, že je všichni mohou vidět a všichni vidí jejich průběh, zvyšuje také nasazení a motivovanost pracovníků.

Použijte různé filtry na vytvoření pohledů pro jednotlivce, týmy, nebo celá oddělení. Použijte graf pro snadné sledování průběhu plnění jednotlivých cílů, aby se každý mohl zaměřit tam, kde je to nejvíc třeba.

Živá ukázka

Vyzkoušejte si práci se šablonou pro sledování cílů s OKR přímo zde1).

1) Některé funkce (výpočet hodnot, automatická pravidla…) jsou dostupné až po registraci.

Sledování cílů s OKR – integrace

Díky integraci s platformou Zapier můžete snadno propojit Lumeera s vašimi stávajícími aplikacemi, jako jsou třeba Asana nebo Slack.

Potom je například možné načíst veškeré detaily daného úkolu do Slacku, jen po jeho zmínění v nějakém kanálu. Nebo můžete každou změnu úkolu odzrcadlit v Asaně.

Tato šablona je nejlepší pro:

Velikost podniku: malý, střední, jednotlivé týmy ve velkých podnicích

Velikost týmu: 1-30

Rozsah projektu: sledování klíčových výsledků a cílů, mapování na iniciativy a organizační diagram zaměstnanců

Odvětví: všude, kde používáme cíle k řízení strategie