Sledování cílů s OKR

Avatar
Martin Večeřa

Určete si cíle. Měřte postup. Dosáhnětě výsledků.

Studie ukazují, že zapsání si vytyčeného cíle významě zvyšuje pravděpodobnost jeho dosažení. Nastavit si měřitelný cíl je ještě lepší.

Cíle a klíčové výsledky (angl. Objectives and key results) je nástroj, který vám s tím pomůže.

Definujte cíle a klíčové výsledky

Vytvořte si seznam cílů (objectives). Pro každý cíl přidejte klíčové výsledky (key results), které přispívají k dosažeení daných cílů. Klíčové výsledky musí být měřitelné.

Vytvořte iniciativy

Pracujte na jednotlivých úkolech (iniciativách), které mají za cíl ovlivnit měřitelné klíčové výsledky.

Vyhodnocujte iniciativy

Vytvořte si plán práce na jednotlivých iniciativách.

Detailní popis

OKR je jeden z nejlepších nástrojů, který pomáhá organizacím dosahovat jejich cíle. Název OKR znamená Cíle a klíčové výsledky (angl. Objectives and key results). Tento pojem byl popularizován použítím této metodiky v Googlu a od té doby tento vzor následovalo plno firem.

Ještě neznáte OKR? Je to jednoduché:

 1. Napište si svůj cíl.
  Cíl je jasný směr a má inspirovat. Cíl NEOBSAHUJE čísla.
  Příklad: Přeměnit webové stránky na stroj na zákazníky.
 2. Na pevně dané období (30-90 dní) si nastavte klíčové výsledky, neboli měřitelné výsledky, které můžete sledovat.
  Klíčové výsledky jsou ukazateli, které měří úspěch cílů, jako je počet uzavřených obchodů nebo návštěvnost webu. Jsou něčím, co můžete ovlivnit. Klíčové výsledky NEJSOU věci, které děláte, jako dokončené projekty nebo vydané produkty.
  Příklad: Získejte 400 zákazníků z webových stránek za měsíc.
 3. Pracujte na úkolech (iniciativách).
  Iniciativy jsou projekty nebo aktivity, kterými můžete ovlivnit měřitelné výsledky. Iniciativy nejsou indikátory úspěchu. Úspěch je závislý na průběhu klíčových výsledků.
  Příklad: Vytvořit 8 nových webových stránek.

Studie ukazují, že závazek k cíli učiněný předem, může přímo ovlivnit výkon zaměstnance. Vytvořením prostoru, kde celý tým může navzájem sdílet své cíle tak, že je všichni mohou vidět a všichni vidí jejich průběh, zvyšuje také nasazení a motivovanost pracovníků.

Použijte různé filtry na vytvoření pohledů pro jednotlivce, týmy, nebo celá oddělení. Použijte graf pro snadné sledování průběhu plnění jednotlivých cílů, aby se každý mohl zaměřit tam, kde je to nejvíc třeba.

Přečtěte si více…