Časová osa (Gantt)

Avatar
Martin Večeřa

Časové osy (nebo také Ganttův diagram) je velmi mocným nástrojem, protože dokáže zároveň zobrazit až 7 různých hodnot ke každému záznamu/řádku/položce..

Zobrazené položky mohou být úkoly, vytížení zdrojů (např. rezervace pokojů v hotelu), plánované události apod.

Je dokonce způsob, jak zobrazit více, než 7 hodnot, jak je uvedeno níže. Co vše můžeme zároveň vidět u každé položky a jak můžeme tyto hodnoty měnit?

  1. Popis položky (např. název úkolu) – může být upraven v detaily položky po dvojitém kliknutí na ni.
  2. Počáteční datum – může být upraveno tažením myši.
  3. Koncové datum – může být upraveno tažením myši.
  4. Postup (v procentech) – může být upraveno tažením myši.
  5. Barva (např. stav úkolu) – může být upraveno automaticky např. po dosažení 100% postupu, nebo v detailu položky (viz bod 1.).
  6. Závislosti neboli hierarchie mezi položkami, zobrazeno jako čáry – může být upraveno tažením myši.
  7. Kategorie (tzv. plavecké dráhy) – teoreticky můžeme mít neomezené množství kategorií a podkategorií (tím přidáváme další zobrazované hodnoty) – může být změněno přetažením položek myší mezi kategoriemi.

Nová položka může přidána tažením myši ve volné oblasti na časové ose. Můžete také zobrazit časovou osu v různé úrovni detailu jako jsou dny, týdny, měsíce atd.