Časová osa (Ganttův diagram)

Avatar
Martin Večeřa

Časová osa (nebo také Ganttův diagram) je velmi mocným nástrojem, protože dokáže zároveň zobrazit až 7 různých hodnot ke každému záznamu/řádku/položce..

Časová osa se typicky používá pro zobrazení:

  • úkolů,
  • projektů,
  • zakázek,
  • vytížení zdrojů (např. rezervace pokojů v hotelu),
  • plánovaných událostí apod.

Je dokonce způsob, jak na časové ose zobrazit více než 7 hodnot, jak je uvedeno níže. Co vše můžeme zároveň vidět u každé položky a jak můžeme tyto hodnoty měnit?

Popis položky (např. název úkolu) – může být upraven v detaily položky po dvojitém kliknutí na ni.

úprava detailu

Počáteční datum – může být upraveno tažením myši.

Koncové datum – může být upraveno tažením myši.

Postup (v procentech) – může být upraveno tažením myši.

časové osy - manipulace

Barva (např. stav úkolu) – může být upraveno automaticky např. po dosažení 100% postupu, nebo v detailu položky.

Časová osa může používat výběr, zaškrtávátko, barvu a postup pro určení barvy.

úprava detailu

Závislosti neboli hierarchie mezi položkami, zobrazeno jako čáry – může být upraveno tažením myši.

časové osy - propojení

Kategorie (tzv. plavecké dráhy) – teoreticky můžeme mít neomezené množství kategorií a podkategorií. Položky mezi kategoriemi mohou být přetahovány pomocí myši.

Mimochodem časová osa mohou použít libovolný počet atributů pro určení kategorií.

Nová položka může přidána tažením myši ve volné oblasti na časové ose.

časové osy - nový záznam

Můžete také zobrazit časovou osu v různé úrovni detailu jako jsou dny, týdny, měsíce atd.

časové osy - granularita

Ganttův diagram je předvedem se všemi svými dovednostmi v šabloně pro práci z domu. Zkuste si ji ještě dnes!

Integrace umožňují synchronizaci s jinými aplikacemi pro plánování.

Ušetřete jeden den každý týden. Zaručeně.

Zamluvte si demo a zjistěte jak.

Analyzovali jsme čas ušetřený našimi uživateli, když začali používat Lumeera. Je to více než 52 dní každý rok!

Chráněno pomocí reCAPTCHA. Platí Google Ochrana soukromí a Podmínky použití.