Automatizační nástroje

Avatar
Martin Večeřa

Pravidelná hlášení, zpracování údajů a informací, provádění procesů a další opakující se činnosti – to vše jsou nenápadní pojídači našeho času. Naštěstí existují pokročilé algoritmy a automatizační nástroje, které nám mohou výrazně pomoci. S jejich pomocí budeme pracovat co možná nejefektivněji.

Neztrácejte čas a použijte automatizační nástroje k nastavení procesu nebo akce, kterou chcete automatizovat. Ať už jde o nudné nebo opakující se úkoly, rychlejší práci s pivot tabulkami nebo přiřazení konkrétních typů úkolů zaměstnancům.

Díky automatizacím se váš tým snáze vypořádá s každodenním řízením projektů. Automatizace můžete snadno vytvořit kombinací desítek předem připravených bloků a jejich spojením, jako by to byly Lego kostky.

Automatizační nástroje v Lumeerovi umožňují reagovat na různé události.

V Lumeerovi existuje pět druhů automatizačních nástrojů:

  1. Propojení, která jsou automaticky vytvářeny mezi tabulkami na základě shodných hodnot v záznamech.
  2. Funkce, které počítají hodnotu daného sloupce v tabulce nebo v propojení,
  3. Pravidla, která provádí akce na základě událostí (vytvoření, změna, nebo smazání) řádku v tabulce, nebo propojení mezi tabulkami.
  4. Akce, která se je podobná jako pravidlo, ale vykoná se, když uživatel stiskne akční tlačítko.
  5. Časovač, který je také podobný jako pravidlo, ale vykonává se v předem definovaných časových intervalech.

Automatizace se zadávají ve formě vizuálních bloků, což usnadňuje jejich čtení a pochopení.

automatizační nástroje

K čemu můžeme automatizační nástroje využít?

Běžné případy použití pro automatizační nástroje jsou automatické/ý:

  • přiřazení úkolů
  • nastavení stavu úkolu, data vytvoření a dokončení úkolu
  • propojení úkolu s projekty, zaměstnanci nebo zdroji
  • výpočet součtu připojených záznamů
  • posouvání úkolu mezi stavy v rámci pracovního postupu

V Lumeerovi je více než 128 automatizačních nástrojů/bloků, které nabízejí širokou škálu funkcí a neustále přidáváme další. Naši klienti dokázali vybudovat opravdu úžasné procesy a hranice jsou dány jen vaší představivostí.

Kromě bloků pro manipulaci s různými datovými typy (včetně dat), podmínek, cyklů, procházení propojených nebo podřízených záznamů existují také bloky pro vytváření šablon HTML, tisk dokumentů, odesílání e-mailů, zobrazování zpráv uživatelům, sdílení pohledů a navigaci do pohledů.

Pro snadný začátek s funkcemi a pravidly doporučujeme následující dva články:

Je také možné Lumeera integrovat s jinými aplikacemi a nástroji pomocí platformy Zapier.