Automatizace

Avatar
Martin Večeřa

Automatizace v Lumeerovi umožňuje reagovat na události v uložených údajích. Těmito událostmi může být vytvoření záznamů, jejich změna, nebo smazání.

Existují dva druhy automatizace:

  1. Funkce, které počítají hodnotu daného sloupce,
  2. Pravidla, která provádí akce na základě událostí (vytvoření, změna, nebo smazání položky).

Funkce a pravidla se zadávají ve formě vizuálních bloků, což usnadňuje jejich pochopení.

Pro snadný začátek s funkcemi a pravidly doporučujeme následující dva články:

Je také možné Lumeera integrovat s jinými aplikacemi a nástroji pomocí platformy Zapier.