Automatizace 2.0: nahradí umělá inteligence manuální práci? A jaké výhody by to pro Vás obnášelo?

Avatar
Petr Štěpnička

Ekonomové se shodnou na jednom – nové technologie mohou přinést pomenší tsunami krátkodobé nezaměstnanosti. Jako příklad z historie může posloužit průmyslová revoluce, která o práci připravila miliony lidí. Dnes se setkáváme s podobným jevem, kdy automatizace, umělá inteligence a prostupující digitalizace nahrazuje lidskou sílu ve stále rostoucím počtu odvětví.

Do roku 2030 mají roboti kupříkladu nahradit 20 milionů lidí ve výrobním sektoru. To může na jednu stranu znamenat pád tradičních zaměstnání, ale na druhou stranu i vznik nových příležitostí, které mohou při vhodné rekvalifikaci tento jev vyvážit.

Měli byste se příchodu robotů bát, nebo naopak přemýšlet o tom, jak tuto nezvratnou budoucnost přetvořit ve svůj prospěch?

Zdroj solarwinds.com

Statistiky ukazují, že počet lidí, kteří se bojí kvůli automatizaci o ztrátu svého zaměstnání, vzrostl v porovnání s rokem 2014 o 3 %. A nejedná se pouze o nekvalifikované zaměstnance – tento scénář se může týkat každého pracovníka v každém odvětví.

International Federation of Robotics každopádně poukazuje na to, že i s růstajícím počtem pozicí, které si progresivně podmaňuje umělá inteligence, se 70 % lidí ztotožňuje s myšlenkou na potenciální benefity, které tato vlna přinese.

A výhody to může přinést všem stranám. Zaměstnavatelé investují z větší části do nových technologií nikoliv kvůli tomu, aby robot nahradil člověka, ale aby se člověk vyhnul případným chybám a snížil taková rizika, která se vážou k výkonu jeho pozice.

Automatizace nám pomůže

A další, možná pozitivní zprávou je, že do roku 2022 by měl klesnout hodinový fond, který člověk měsíčně odpracuje, a to o 13 %.

V současnosti odpracuje 71 % hodin člověk, 29 % celkového času potom stroje.

Dle predikcí World Economic Forum se toto číslo v následujících čtyřech letech vyrovná – 58 % odpracujete vy, zbytek potom Vaši robotičtí kolegové. Bude to snad znamenat více volného času a méně práce?

Možná ano, možná ne. Pravdou zůstává, že se zaměstnanci budou muset vypořádat s rozvojem a podstoupit takovou rekvalifikaci a školení, aby zůstali na pracovním trhu produktivní a zaměstnavatelní.

Odborné znalosti v programování či strojírenství se pravděpodobně stanou běžným standardem, stejně jako schopnost kritického myšlení a dobrého plánování.

A jak to v životě již bývá, výhodu před ostatními budou mít i ti lidé, kteří se dokážou nové době nejlépe přizpůsobit. Moudrý člověk si totiž uvědomí, že technologický posun nemusí být nebezpečný nepřítel, ale především příležitost, jak si výrazně zlepšit a ulehčit svůj život. Jak uvádí Hal Varian

Automatizace obecně vzato nelikviduje pracovní místa, zato eliminuje nudné, zdlouhavé a repetitivní úkony. Pokud je dokážete všechny odstranit, tak tu práci zlikvidujete. Ale to je spíše vzácnost.

Zdroj CreditLoan

Co na to říká Lumeer?

Zpracování dat a informací, decision making, komunikace a další repetitivní činnosti – pokročilé algoritmy pomůžou tam, kde člověk ztrácí nejvíce času.  

Společnosti odhadují, že stráví v průměru 55 hodin týdně papírováním a děláním manuálních úkonů a kontrol; 39 hodin potom připadne na kontrolu faktur a nesrovnalostí a 23 hodin odpovídáním na dotazy od dodavatelů, … To se ročně rovná 6500 hodinám, které by se (díky automatizaci) daly využít někde jinde. [zdroj]

Neztrácejte proto čas, hoďte si nohy na stůl a nastavte si s pomocí pravidel událost, kterou chcete zautomatizovat. Ať se už jedná o nudné úkony v dodavatelském řetězci, rychlejší práci s pivot tabulkami, nebo třeba přidělení zaměstnanců k určitému druhů úkolů – automatizace v Lumeerovi tyto problémy vyřeší za Vás.

Pravidla usnadní Vám i Vašim týmům každodenní boje při řízení projektů i jejich kontrolu. Tato pravidla si můžete snadno vytvořit kombinací několika desítek předem připravených bloků, které jednoduše pozapojujete jako Lego kostky.

Příklad automatizace v Lumeerovi

Uživatel si v Lumeerovi může nastavit, aby byl nový úkol spojený s určitou akcí, a to buďto přímo, nebo automaticky. Takto lze stanovit, kteří zaměstnanci budou přiřazeni ke kterému úkolu, nebo jaký úkol ke kterému projektu.

A pokud úkol označíte jako dokončený, tak ho Lumeer automaticky přesune do specifikované kolonky. Stovky dalších rutinních činností takto vyřešíte několika málo kliknutími. Pravidla se navíc zadávají ve formě vizuálních bloků, což usnadňuje jejich pochopení v případě, že s nástrojem teprve začínáte.

automatizace

Pravidla také dokáží reagovat na mnohem komplexnější situace. 

Představte si třeba následující situaci – jako copywriter pracujete s takovými texty, které musí být před odeslání klientovi zkontrolovány Vaším nadřízeným.

V Lumeerovi si proto nastavíte nové pravidlo – pokaždé, když kartu s úkolem přesunete do kolonky Ke kontrole, tak se k němu automaticky připojí checklist toho, na co by měl být brán zřetel a datum, do kterého by tento úkon měl proběhnout (např. do tří dnů).

Následovně je úkol automaticky přiřazen ke konkrétnímu jménu, v tomto případě jménu Vašeho šéfa.

Integrace

Nastavení těchto pravidel je děsně jednoduché, intuitivní a multifunkční. Realitou ovšem zůstává, že jsme při práci závislí ne na jedné, ale několika různých aplikacích.

To se týká například online dotazníků pro sběr dat, spreadsheetů v Excelu pro jejich vyhodnocení, nebo emailu a sociálních sítí pro jejich komunikaci.

S Lumeerem můžete všechny tyto funkce schovat pod jednu střechu a mít o nich dokonalý přehled. Stejně jako pořádnou dávku automatizace, kterou můžete využít ve svůj prospěch. 

Pokud chcete, aby se ostatní aplikace aktivovaly v souladu s pravidly, která obdrží od Lumeera (může to ale být i naopak), tak nesmíme opomenout integrace pomocí platformy Zapier.

Zapier Vám umožní připojit Lumeera k více než 2000 aplikacím a službám. Během několika minut můžete bez znalosti programování vytvořit automatizované propojení, kterému se říká Zap. Zap automatizuje vaše každodenní úkoly a vytváří pracovní postupy mezi aplikacemi, které by za standardních okolností možné nebyly.

Takto můžete třeba automaticky poslat email, přidat příspěvek na twitter, nebo uveřejnit pracovní pozici na Linkedin v případě, že daný úkol přesunete do kolonky Zveřejnit

S Lumeerem si potykáte i v případě, že:

  • Chcete mít na jednom místě vyznačený přehled o práci Vašeho týmu. V takovém případě si nastavíte pravidlo pro každou z týmových nástěnek. Pomocí toho pravidla se vytvoří kopie karet, jež budou přesunuté do kolonky Hotovo a následně zkopírovány na nástěnku Týmový přehled.
  • Vytvoříte kartu v kolonce K vyřízení a budete chtít, aby byl ke každé další automaticky přidán checklist. Protože děravou hlavu jen tak neucpete.
  • Přidáte někoho na kartu a budete chtít, aby Lumeer nastavil datum, do kterého má dotyčný odevzdat hotovou práci. Tato doba může být například pět dnů pro všechny, nebo deset dnů pro ty, kteří mají připsanou speciální proměnnou.
  • Chcete pořádek v progresu a jednotivých krocích přidělených úkolů. Když je checklist 1 hotový, můžete pomocí Lumeera automaticky přesunout kartu do kolonky Fáze 2. A přidat checklist s odpovídajícími kroky pro druhou fázi.

Dělejte věci automaticky

Automatizace je bezpochyby mocným nástrojem ke změně a přetvoření každodenního světa. A stejně jako každá pokročilá technologie vtlouká klín do vnímání toho, jak by měla fungovat a komu přinášet užitek.

Nadcházející revoluce v informačních technologiích bude obrovská, mnohem větší, než kterou jsme doposud zažili. Připravte se na ní, jak nejlépe budete moct.

Závěr

S Lumeerem nebo bez něj, do roku 2050 bude tento svět pravděpodobně vypadat a fungovat zcela jinak, než jsme doposud zvyklí. Rozdíl bude ovšem spočívat v tom, jak se s touto změnou vypořádáte. Jste připraveni?

Pokud ne, tak se zkuste podívat na následující odstavec převzatý z McKinsey:

To vše vytváří nové imperativy pro vrcholný management, kterými by se měl také řídit: pro začátek sledujte rychlost a směr automatizace a potom se pokuste odhadnout kde, kdy a jak do ní investovat. Taková rozhodnutí vyžadují, aby si vedoucí pracovníci rozšířili své povědomí o automatizaci a ekonomice s ní spojené, kompromisech o tom, kde automatizaci zavést jako doplněk a kde s ní nahradit lidskou sílu a konečně i to, jaké důsledky to přinese pro rozvoj lidských schopností. Do jaké míry se rozhodnete tyto změny zavést, neovlivní jenom rychlost, s jakou toho dosáhnete, ale především to, zda Vaše společnost získá nebo ztratí náskok před konkurencí.