Ako sledovať OKR – 3 kroky na dosiahnutie vašich cieľov

Avatar
Alica Kačengová

Každá organizácia, veľká či malá, sa potrebuje uistiť, že všetci jej členovia sú na rovnakej ceste k dosiahnutiu jej cieľov. Vízia sa mapuje na stratégiu a stratégia na konkrétne ciele, o ktorých vie každý. OKR (angl. Objectives and Key resultsciele a kľúčové výsledky) je jednoduchý nástroj na vytvorenie súladu a angažovanosti pri dosahovaní merateľných cieľov.

Zamestnanci sú pravdepodobne užitočnejší, ak má ich misia zameranie.

Sundar Piachi, riaditeľ Google

Ak chcete dosiahnuť vaše ciele, musíte si ich najprv určiť. Vaši kolegovia a zamestnanci musia tiež vedieť, čo sa snažíte dosiahnuť, aby na tom mohli pracovať. OKR je rámec určený práve na to. Zahŕňa určenie, sledovanievyhodnocovanie cieľov, a to všetko na mesačnej alebo kvartálnej báze.

Mnoho veľkých organizácií (napr. Google) úspešne používa OKR na manažment svojho rastu. Aby OKR fungovali aj pre vás a vašu organizáciu, mali by ste vykonať nasledujúce tri kroky:

  1. Definujte vaše ciele a kľúčové výsledky
  2. Urobte vaše OKR transparentnými (alebo Ako sledovať OKR)
  3. Pracujte na dosiahnutí vašich OKR

Definujte vaše ciele a kľúčové výsledky

Hlavnou myšlienkou OKR rámca je, že si určíte:

  • cieľ (objective), ktorý chcete dosiahnuť
  • zoznam kľúčových výsledkov (key results), ktoré musia byť splnené, aby ste dosiahli cieľ

Ako definovať ciele

Cieľ by mal byť kvalitatívny popis toho, čo sa snažíte dosiahnuť. Mal by byť krátky, podmanivý a ambiciózny.

Vaším zámerom nie je plniť vždy ciele na 100%. Google odporúča ako optimum 60-70%. (Možno sa pýtate, ako zistiť, či ste kvalitatívny cieľ splnili na 70% – túto otázku zodpovieme nižšie v časti o hodnotení).

Ak premýšľate iba o tom, čo môžete na 100% dosiahnuť, možno si určujete cieľ, ktorý nie je dosť ambiciózny. Len samotná snaha dosiahnuť ambiciózny cieľ vás prinúti vystúpiť z komfortnej zóny a dosiahnuť viac – a to sa tiež počíta ako úspech!

Príkladom cieľa môže byť “Vydať skvelý nový produkt”.

Je krátky? Áno.

Je podmanivý? Áno.

Je ambiciózny? Áno.

Ale ako zistíte, že ste vydali skvelý nový produkt? Alebo že ste boli úspešní na 70%? Tu vstupujú do hry kľúčové výsledky.

Ako definovať kľúčové výsledky

Kľúčové výsledky sú metriky na meranie postupu smerom k dosiahnutiu cieľa.

Ak to nemá číslo, tak to nie je kľúčový výsledok.

Marissa Meyer, bývalá viceprezidentka Google

Najdôležitejšou vlastnosťou kľúčového výsledku je, že je merateľný

Jeden kľúčový výsledok zvyčajne nestačí na zmeranie dosiahnutia cieľa, mali by ste si teda určiť aspoň dva. Na druhej strane, priveľa kľúčových výsledkov rozptyľuje – horná hranica by mala byť päť. 

“Veľa používateľov sa vráti” nie je dobrý príklad kľúčového výsledku, pretože je ťažké posúdiť, či sa ho podarilo dosiahnuť.

“Väčšina používateľov sa vráti 2x v priebehu týždňa” je lepšia formulácia, pretože definuje, čo znamená “používateľ sa vráti”. Stále jej ale chýba definícia počtu používateľov.

“40% používateľov sa vráti 2x v priebehu týždňa” je jasný a merateľný kľúčový výsledok.

Iniciatívy sú tretím konceptom, ktorý niektoré organizácie používajú v rámci OKR. Reprezentujú konkrétne úlohy alebo akčné kroky smerom k dosiahnutiu kľúčového výsledku.

Ako vyhodnocovať ciele

Ciele samozrejme nemôžete hodnotiť tak, že budete len odhadovať úspešnosť. Našťastie ale máte kľúčové výsledky!

Takže ak je váš kľúčový výsledok “40% používateľov sa vráti 2x v priebehu týždňa” a v skutočnosti sa dvakrát za týždeň vráti 30% používateľov, tak hodnotenie kľúčového výsledku je 75%.

Hodnotenie cieľa je priemer hodnotení jeho kľúčových výsledkov.

Napríklad, ak vaše ďalšie kľúčové výsledky mali hodnotenie 50% a 90%, tak hodnotenie cieľa je (75% + 50% + 90%) / 3 = 72%.

Urobte vaše OKR transparentnými

Druhý krok je oboznámiť s vašimi OKR ostatných. Zdieľajte ich s vašimi zamestnancami a spolupracovníkmi, aby sa na nich mohli aktívne podieľať. Uistite sa, že každý môže vidieť aktuálny stav a sledovať OKR.

Pomôže vám s tým OKR šablóna v Lumeerovi:

Uložte a prepojte dáta

Štruktúra tabuliek a prepojení medzi tabuľkami odzrkadľuje skutočné prepojenia cieľov, kľúčových výsledkov, iniciatív a ľudí zodpovedných za iniciatívy. 

Kľúčové výsledky sú napojené na ciele:

Rovnako sú iniciatívy napojené na kľúčové výsledky:

Ponúknite rôzne perspektívy a reporty

Pozrite si v grafe stav kľúčových výsledkov zoskupených podľa cieľov:

Sledujte iniciatívy na časovej osi:

Alebo vytvorte sumárny report iniciatív podľa zamestnancov: 

Automatizujte výpočty

Kedykoľvek zbadáte malý “f(x)” symbol, znamená to, že výpočet hodnôt v stĺpci je automatizovaný pomocou funkcie. Nemusíte nastavovať funkciu pre každú bunku, stačí jedna pre celý stĺpec.

Napríklad, hodnota Postup pre kľúčový výsledok je vypočítaná z hodnôt Počáteční hodnota, CílStav:

Rovnako to funguje aj pre Postup cieľa, ktorý je vypočítaný z postupu jeho kľúčových výsledkov.

To znamená, že nemusíte sledovať a manuálne upravovať hodnoty postupu: po úprave Stavu kľúčového výsledku sa obe hodnoty Postup aktualizujú automaticky!

Pracujte na dosiahnutí vašich OKR

Po tom, čo si nastavíte vaše OKR, neostáva nič iné, len na nich pracovať – to dokážete len vy s vašimi znalosťami a skúsenosťami!

Nezabudnite vyhodnotiť vaše výsledky na konci kvartálu alebo mesiaca.

Zkusit v Lumeerovi. Zdarma.