5 Metod Vedení Projektů: Díl 2. – Agilní vedení projektů

Avatar
Martin Večeřa

Agilní vedení projektů získává obrovskou popularitu. Pro vedení projektů se často stává první volbou. Často také uniká kritickému myšlení a zdůvodnění jeho implementace. Co bychom měli zvážit, než rychle skočíme na agilní jízdu?

Jak jsme si již uvedli v prvním díle o vedení projektů metodou vodopádu, prozkoumáme postupně nejpopulárnější metody vedení projektů s cílem identifikovat potenciální rizika, sdílet naši zkušenost z reálného prostředí a poskytnout rady k tomu, na co si dávat pozor.

Metoda 2: Agilní vedení projektů

Agilní Manifest vznikl jako odpověď na nedostatky vodopádové metody. Bylo potřebné odstranit nedostatky lineárního sekvenčního modelu za účelem udržení kroku s mnohem dynamičtějším trhem a potřebami zákazníků.

Obzvláště v odvětvích jako vývoj software, kde může při použití vodopádu trvat jeden cyklus vydání nové verze kolem jednoho roku. Požadavky zákazníků se přitom v průběhu roku dramaticky mění.

Jak je ale možné jen tak z ničeho nic vše přerovnat a vyřešit všechny problémy vodopádu?

Každý samozřejmě nemůže jen tak snadno přejít k agilní metodice. Agilní metodika je vhodná zejména tam, kde jsme schopní dodávat postupná zlepšení výsledného produktu. To je typicky software.

Na druhou stranu, existují i velké instalace produktů, jako jsou například výtahy, které mohou podstupovat postupná vylepšení v průběhu času. Další ukázkou mohou být výrobci automobilů, kteří vydávají tzv. face-lifty.

Samozřejmě jen tak nepřijedete s vaším starým autem k výrobci a nebudete se dožadovat přestavby. Výrobce ale vydá nový model, model 5, 6, 7, X… Očividně i hardware může být agilní (např. mobilní telefon).

Není ale Scrum také agilní metodou? Matematicky vzato není. Scrum adoptuje hodnoty a principy agilní metody a přidává k ním vlastní. Z druhé strany, agilní metoda nemá všechny vlastnosti Scrumu. Tedy zatímco Scrum implementuje agilní metodu, agilní metoda neimplementuje Scrum.

Šest klíčových výstupů a proces

Agilní metoda je založená na šestí klíčových výstupech:

  1. Prohlášení vize produktu: Shrnutí, které vyjadřuje cíle produktu. 
  2. Plán produktu: Hrubý přehled požadavků nutný pro dosažení a naplnění produktové vize. Jaké jsou epiky (zákazníkovy požadavky), které je nutné splnit?
  3. Seznam úkolů na produktu: Kompletní seznam příběhů (stories, vlastností), které je potřeba implementovat, aby byl vytvořen produkt tak, jak je požadováno. Ideálně v pořadí podle priority.
  4. Harmonogram vydání: Akční plán (úlohy v čase) k tomu, aby byl vydán funkční produkt.
  5. Seznam úkolů jedné iterace (např. sprintu): Uživatelské scénáře, cíle a úlohy, které se budou řešit v dané iteraci.
  6. Přírůstek: Fungující vlastnost produktu, která je předvedena investorům na konci iterace a může být potenciálně předána zákazníkovi.

Když se týmy ponoří hluboko do vytváření jednoho přírůstku, může se snadno stát, že zapomenou na produkt jako celek. Nedílnou úlohou produktového manažera je neustále připomínání těchto velkých cílů a celého produktu. Obzvlášť proto, že když lidé zabřednou do řešení jednotlivých úloh a nějakého těžkého problému, častou sklouznou k implementaci něčeho, co vůbec není pro produkt a zákazníka důležité.

Dalším důležitým aspektem je dohlížení na to, že všechny implementované částí dávají smysl jako celek. Tedy když se spojí. Jinými slovy, jednotlivé úkoly musí dohromady splnit jeden požadavek produktu, nebo zákaznický scénář.

Pokud se na toto zapomene, skončí tým často se spoustou skvělých částečných řešení, ale žádné nebude plně naplňovat potřeby zákazníka.

Agilní metoda staví do popředí spolupráci, flexibilitu, neustálé zlepšování a vysokou kvalitu výsledku. Co to znamená? Znamená to, že potřebujeme talentovaný tým s multidisciplinárními dovednostmi. Obzvláště, pokud budeme pokračovat v agilních metodikách a budeme zavádět i Scrum.

Závěr – kdo by měl používat agilní metody?

Kdo by měl používat agilní metody? Týmy pracující na projektech, které vyžadují flexibilitu a mají vysokou úroveň komplexnosti nebo nejistoty. Také se nezapomeňte podívat na dvě populární implementace agilní metody – Scrum a Kanban (více si o nich řekneme v následujících částech).

Všechny agilně řízené projekty mohou být jednoduše řízeny pomocí online nástroje, který dá všem členým týmu okamžitý přehled o aktuálním stavu projekty, kdykoliv budou potřebovat.

V další části se podíváme na nejoblíbenější implementaci agilní metody – Scrum.